Hanes Regata Abersoch.

"Hanes Regata Abersoch 125 mlynedd"
1881 - 2011
gan y Capten Mel Barratt.

Cynhaliwyd Regata Abersoch gyntaf un ar 23 Gorffennaf 1881.

Mae'n ymddangos bod dwy ras hwylio. Roedd y cyntaf, a enillwyd gan "Comet" o Aberdaron, ar gyfer Hwylio Cychod gyda cilbren yn mesur heb fod dros 20 troedfedd. Roedd yr ail, a enillwyd gan "Solomon Trout", eto o Aberdaron, ar gyfer Cychod Hwylio heb fod dros 18 troedfedd. Roedd yna hefyd Rasys Rhwyfo a Chodi ar gyfer gwahanol gategorïau ynghyd â Rasys Asynnod a Thraed. Adroddwyd bod y tywydd yn "oddefadwy" ac eithrio cawod yn y prynhawn ac i bob ymddangosiad roedd yn ymddangos bod pob corff yn mwynhau ei hun yn drwyadl.
Roedd Band Pres Nevin (Nefyn) yn ddi-sylw, ac yn chwarae'n arbennig o dda ".